Privacy & Security
CDS automaten Bvba respecteert de Privacy van de gebruikers van haar webshop/website.
Het verzamelen van "persoonlijke gegevens" via de Homebarista webshop en het gebruik dat cds automaten bvba van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18/3/1993, gecoördineerde versie augsutus 2003 met de bepalingen omtrent de Comissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 26/6/2003) en de Wet van 11/12/1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24/10/1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (BS 3/2/1999).

CDS automaten Bvba verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens over de gebruikers van haar website voor marketingdoeleinden, klantenbeheer alsook voor interne doeleinden:
- Verzameling van gegevens voor interne doeleinden: profilering, trafiekanalyse, verbetering van aangeboden diensten.
We verzamelen ook informatie voor interne doeleinden, zoals bijvoorbeeld profilering van de gebruikers van de home barista webshop, analyse van de werktrafiek, alsook met het oog op het verbeteren en afstemmen op de gebruiker van de door CDS automaten geboden diensten.
- Verzameling van persoonlijke gegevens bij registratie, aankopen en acties: CDS automaten Bvba verzamelt persoonlijke gegevens bij de registratie door de gebruiker op de website, bij aankopen door de gebruiker via de webshop, of bij het al dan niet intekenen op een commerciële actie. Persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt tijdens de registratie op de website, bij het verrichten van een aankoop, of bij deelname aan bepaalde acties, kan door CDS automaten Bvba worden gebruikt voor (directe) marketingdoeleinden, voor klantenbeheer en om bepaalde diensten te kunnen aanbieden; deze persoonlijke informatie kan ook verstrekt en gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Uiteraard kan de gebruiker die niet wenst dat zijn persoonlijke gegevens op de hoger beschreven manier worden gebruikt, dit op de daarvoor voorbehouden plaats bij de registratieprocedure aanduiden.

Recht op inzage en correctie
Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht om toegang te vragen en te verkrijgen tot zijn/haar persoonsgegevens die door CDSautomaten Bvba worden verwerkt. Daarenboven kan deze persoon ten allen tijde de verbetering van deze gegevens vragen. Het verzoek tot toegang tot of wijziging van persoonlijke gegevens moet worden geriht per post met bewijs van identiteit aan CDS automaten Bvba,
Rue du Mont Gallois 60, B-7700 Moeskroen.

Wijzigingen en kennisgeving van deze privacy regeling
CDS automaten bvba behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen. Uiteraard zal zij de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte stellen op haar website of via e-mail.