Klanten Service

Download het PDF bestand

Verzending
Alle artikelen worden door ons wereldwijd verzonden. Van zodra een betaling binnenkomt wordt de verzending klaargemaakt en grondig verpakt en onmiddelijk uitgevoerd met de nodige zorgen. Alle koffiemachines en toebehoren worden met GLS verzonden binnen en buiten België.
Bij levering van uw pakket, wordt er door de ontvanger afgetekend voor ontvangst van uw pakket. Bent u niet thuis wanneer de postbode langskomt, dan kan u telefonisch een tweede aanbieding vragen of het pakket binnen de 14 dagen in het postkantoor of Postpunt afhalen.
Wij hebben een bewijs van afgifte. 
Verzendings- en terugstuurbeleid
Uw recht om de bestelling terug te sturen binnen 14 dagen na ontvangst.
De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 julie 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet.
De goederen dienen (ongeopend) te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (Bijv. 3 werkdagen).
U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.
Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel. CDS automaten kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking geoped werd of wanneer producten door de klant beschadigd werden.

Indien u een artikel wenst terug te sturen, gelieve volgende richtlijnen te volgen:
- Stuur ons het artikel gefrankeerd terug per geone post met een kopie van uw factuur (plus eventuele email) en de originele verpakking. teneinde de terugbetaling te kunnen uitvoeren, gelieve eveneens uw rekeningnummer te vermelden. Bij ontvangst van uw retour maken wij een interne kredietnota en wordt het bedrag zo snel mogelijk teruggestort.
- Het retouradres is CDS automaten, Rue du mont Gallois 60, B-7700 Moeskroen.
- U kan ook artikelen aangetekend terugzenden. In geval van terugbetaling worden echter enkel de verzendingskosten van het pak terugbetaald alsof het een gewone verzending aan het geldende posttarief betreft.
- Neem er A.U.B nota van dat wij uw verzendingskosten enkel terugbetalen indien u niet het artikel ontving dat u bestelde of indien het beschadigd bij u aankwam. CDS automaten Bvba kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.
- CDS automaten Bvba kan niet overgaan tot het ruilen van artikelen. Indien u een ontvangen artikel wil omruilen met een ander dat u op onze site gevonden hebt, maak dan een afzonderlijke bestelling voor het nieuwe artikel en stuur het ongewenste terug binnen de 7 dagen na ontvangst.

Indien het ongewenste artikel nog in bestelling staat, dient u eerst uw bestelling te annuleren, vooraleer over te gaan tot de bestelling van het nieuwe artikel.
 
Bestelling plaatsen
Om een product aan te kopen moet u zich registeren. Registeren kan heel eenvoudig, volg de stappen en vul de gevraagde gegevens in.
Deze gegevens worden door ons heel streng beheerd en worden geenszins aan derden doorgespeeld.
Wij hebben nu eenmaal de contactgegevens nodig om de factuur te kunnen maken en de verzending naar het juiste adres uit te voeren.
Bij het registreren moet u uw adres invoegen waarna ons bestand automatisch de verzendingskosten berekend aan de hand van uw woonlocatie.
Zodra we de betaling hebben ontvangen maken we uw bestelling klaar, verpakken dit zorgvuldig waarna wij onze expressdienst de dag zelf opbellen om het pakket te komen ophalen.
De volgende dag ontvangt u uw pakket van onze GLS express dienst.

Verzendingskosten
Wegtransport 
België     

5 Euro
         Zone         5 kg        10 kg       15 kg        25 kg        30 kg        40 kg        50 kg    Leveringstermijn
1 6,70 € 9,22 € 10,42 € 13,37 € 14,14 € 22,25 € 26,32 €    1-2 dagen
2 10,10 € 12,12 € 13,70 € 15,27 € 19,18 € 26,58 € 30,22 €
   2-3 dagen
3 16,05 € 17,99 € 20,57 € 22,79 € 25,50 € 33,77 € 38,26 €
   3-6 dagen
4 20,81 € 24,06 € 25,69 € 29,64 € 32,91 € 40,47 € 46,76 €    2-4 dagen
5 26,66 € 30,18 € 31,56 € 36,28 € 42,34 € 55,69 € 65,69 €
   3-6 dagen
1 Duitsland, Luxemburg en Nederland2 Denemarken, Frankrijk en Oostenrijk3 Groot-Brittannïe, Hongarije, Italië, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zwitserland
4 Finland, Ierland, Romenië, Spanje en Zweden


5 Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Noorwegen en Portugal

Betalen
- Betalen kan aan:
Homebarista webshop (CDS automaten Bvba)
Rue du Mont Gallois 60
B-7700 Moeskroen

- Via Ogone
Via uw mastercard, credit-card, Visa, Bancontact, maestro, overschrijving,...

- Op Fortis rekeningnummer / 001-3726301-25 / IBAN BE70 0013 7263 0125 / BIC GEBABEBB
Verpakkingsbeding
"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstovereenkomst."
Verpakking
     Al onze producten worden discreet verpakt en verzonden nadat de betaling is ontvangen. Geen melding van wat de inhoud van het pakje is.
     Enkel onze identificatiegegevens zijn op de verpakking aangebracht. Zo hoeft niemand te weten wat u besteld heeft.

Algemene voorwaarden
    *  
Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.
     *  De goederen worden verzonden op kosten van de koper naar het door de koper aangeduide adres.
     *  Indien het product onmogelijk geleverd kan worden wordt de overeenkomst rechtswege ontbonden.
De verkoper is verplicht de consument schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn voor zover de bestelling plaats heeft binnen de geldigheidstermijn van het aanbod.
Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien. 
     *  De prijzen vermeld op onze website en tarieven zijn gegarandeerd gedurende één maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.
     *  De koper heeft gedurende 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering het recht om de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet. 
     *  De koper is dan verplicht de goederen in de oorspronkelijke verpakking met alle toebehoren en op eigen kosten terug te zenden binen de termijn van 7 dagen. 
     *  Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval.
 In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van CDS automaten Bvba beperkt tot de omruiling van de goederen.
     *  In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekstelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 50 € en een maximum van 2000 €. 

* CDS automaten Bvba blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
* CDS automaten Bvba is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aangebracht aan toestellen door het gebruik van de accessoires.